MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Với Đào tạo Kỹ sư: trang bị cho người học các kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực Điện - Điện tử, phương pháp tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành và làm việc nhóm; Giúp người học phát triển toàn diện cả về kiến thức chuyên môn cũng như các kỹ năng mềm sau khi tốt nghiệp: Có khả năng nghiên cứu, phát triển, thiết kế, xây dựng và khai thác các hệ thống thiết bị Điện - Điện tử hiện đại; Thích ứng tốt trong môi trường làm việc của các Tập đoàn, các Tổng công ty, các Cơ quan, cũng như các Công ty trong và ngoài nước.

Với Đào tạo Thạc sỹ: trang bị các kiến thức nâng cao và chuyên sâu trong lĩnh vực Kỹ thuật Điện tử, có khả năng ứng dụng tốt trong thực tế.

NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA BỘ MÔN KTĐT

▪ Đào tạo bậc Đại học - chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử và Tin học công nghiệp (thuộc ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử)

▪ Đào tạo bậc Thạc sỹ - ngành Kỹ thuật Điện tử (mã số 60.52.02.03)

với các chương trình:

 1. Hệ đại học (4,5 năm);
 2. Hệ liên thông (2 năm);
 3. Hệ vừa làm vừa học (4 năm);
 4. Hệ cao học (1,5 năm cho thạc sỹ ứng dụng và 2 năm cho thạc sỹ nghiên cứu);
 5. Hệ liên kết trong và ngoài nước.

▪ Thực hiện nhiệm vụ NCKH phục vụ đào tạo và chuyển giao công nghệ.

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

 • + Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống và thiết bị Điện tử nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và giám sát hệ thống giao thông;
 • + Chế tạo Chip điện tử;
 • + Điện tử hữu cơ;
 • + Truyền dữ liệu dưới nước;
 • + Xử lý tín hiệu, xử lý ảnh;
 • + Các công nghệ Điện tử mới phục vụ thiết kế chế tạo thiết bị điện tử trong Công nghiệp và giao thông vận tải;
 • + Điện tử chuyên dụng (ứng dụng trên ô tô và y sinh);
 • + Các vấn đề lý thuyết mới về điều khiển tự động như điều khiển tối ưu, điều khiển thích nghi, điều khiển thông minh ứng dụng cho các bài toán trong Giao thông vận tải và Công nghiệp;