Phòng thí nghiệm của bộ môn Kỹ thuật điện tử đặt tại P. 206 nhà A4. Phòng thí nghiệm hoạt động liên tục từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, từ 08h00- 18h00

Phòng thí nghiệm được sử dụng phục vụ cho trên 500 sinh viên các chuyên ngành mỗi năm cho học phần Thực tập điện tử, và phục vụ trên 200 sinh viên chuyên ngành học tập và nghiên cứu.

Ngoài ra PTN còn phục vụ cho các cán bộ giảng viên tham gia nghiên cứu và thực hiện nhiệm vụ khoa học các cấp.

Một số hình ảnh về PTN 206A4

Phòng thí nghiệm P206A4 của bộ môn Kỹ thuật điện tử

Phòng thí nghiệm của bộ môn Kỹ thuật điện tử

Không gian nghiên cứu của sinh viên

Sinh viên ngồi nghiên cứu tại PTN

Thực hành lắp ráp và đo kiểm mạch điện

Sinh viên K59 chuyên ngành KT ĐT & THCN

Với mục tiêu có thể hỗ trợ tốt nhất cho sinh viên Khoa Điện - Điện tử nói chung, sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và tin học CN nói riêng, phòng thí nghiệm luôn luôn chào đón các sinh viên tham gia học tập và nghiên cứu tại P206A4. Chúc cho các sinh viên sẽ đạt được những kết quả tốt.