Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp

File đính kèm gồm 02 mẫu văn bản

1.  Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp bản word

2. Mẫu xác nhận thực tập công ty

Mẫu báo cáo đồ án tốt nghiệp

Tải mẫu báo cáo đồ án tốt nghiệp bao gồm

1. Mẫu trình bày quyển báo cáo bản word

2. Mẫu thuyết trình powerpoint với 2 kích thước khác nhau

Quy định về viết báo cáo NCKH

Sinh viên sử dụng mẫu báo cáo đề tài Nghiên cứu khoa học như file đính kèm sau đây.