HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NCKH CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2018-2019

Thời gian tổ chức:

+ Phiên tiểu ban: cả ngày thứ ba 16/4/2019 (tất cả các tiểu ban, sinh viên được nghỉ học để tham gia) tại phòng 301A5 (bắt đầu từ 7h30)

Kinh phí: 1.000.000đ/đề tài (sinh viên và GVHD)

Giải thưởng:         Nhất: 1.000.000đ      Nhì: 700.000d       Ba: 500.000đ       KK: 300.000đ

 

Phòng Đào tạo thông báo lịch đăng ký học đợt học chính khoá học kỳ 2 cho khoá 58 trở về trước từ ngày 2/12/2018, chi tiết kế hoạch đăng ký học theo Thông báo số 882 trên Văn phòng điện tử và trên trang