GIỚI THIỆU CHUNG

Cùng với sự phát triển các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Điện - Điện tử của trường Đại học Giao thông Vận tải, các môn học cơ sở Kỹ thuật Điện - Điện tử được giảng dạy từ đầu những năm 1970. Bộ môn Kỹ thuật Điện tử thuộc Khoa Điện - Điện tử chính thức được thành lập năm 2001 trên cơ sở từ các bộ môn Kỹ thuật Viễn Thông, Kỹ thuật Điện và Điều khiển học. Bộ môn Kỹ thuật Điện tử giảng dạy các môn cơ sở nền tảng của lĩnh vực Điện - Điện tử như: Linh kiện điện tử, Kỹ thuật điện tử tương tự, Kỹ thuật điện tử số, Kỹ thuật vi xử lý, Xử lý tín hiệu số, Kỹ thuật đo lường, v.v.

Từ năm 2006, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo thiết bị điện tử Bộ môn bắt đầu đào tạo chuyên ngành “Kỹ thuật điện tử và Tin học công nghiệp” với khóa đầu tiên là K46. Trong quá trình phát triển Bộ môn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo được giao.Trong nghiên cứu khoa học đã có nhiều công trình tiêu biểu được áp dụng trong thực tế như: Thiết kế, chế tạo thiết bị giám sát phương tiện giao thông; Các thiết bị trong hệ thống giao thông thông minh. Các cán bộ, giảng viên của Bộ môn có nhiều công trình công bố quốc tế trong danh mục tạp chí Scopus, SCIE, cũng như là các tạp chí và hội nghị, hội thảo trong nước.

Từ năm 2014, Bộ môn chính thức đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử

Tổng số giảng viên trong bộ môn: 12 người (02 PGS.; 05 Tiến sỹ;  05 Thạc sỹ) với 10 giảng viên tại Hà Nội và 02 giảng viên tại phân hiệu Tp. HCM. 

Danh sách CBGV Bộ môn Kỹ thuật điện tử.

1. PGS. TS.GVCC. Nguyễn Thanh Hải - Trưởng khoa Điện-Điện tử (Chi tiết)

2. PGS. TS.GVCC. Đào Thanh Toản - Trưởng bộ môn (Chi tiết)

3. TS.GVC. Ngô Thanh Bình (Chi tiết)

4. TS.GVC. Trần Văn Hưng (Chi tiết)

5. TS. GVC.Phạm Thanh Huyền - Phó chủ tịch công đoàn khoa Điện - Điện tử (Chi tiết)

6. TS. GVC.Trần Mạnh Cường (Chi tiết)

7. TS. Nguyễn Thúy Bình (Chi tiết)

8. Ths. Võ Quang Sơn (Chi tiết)

9. Ths.GVC Hồ Thành Trung (Chi tiết)

10. Ths. Vũ Ngọc Quý - Bí thư LCĐ khoa Điện -Điện tử (Chi tiết)

11. Ths. Lê Mạnh Tuấn - Phân hiệu TPHCM (Chi tiết)

12. Ths. Võ Thiện Lĩnh - Phân hiệu TPHCM (Chi tiết)

Cán bộ Phòng thí nghiệm: 01 người 

Liên hệ:   Phòng 502 A6 - 0437664025

Phòng thí nghiệm : Phòng thực tập cơ sở và Phòng thí nghiệm chuyên môn 206-A4.