Tại Phân hiệu Tp. Hồ Chí Minh, số 9 đường Lê Văn Việt, Quận 9

bộ môn Kỹ thuật điện tử trực tiếp giảng dạy cho chuyên ngành Kỹ thuật điện tử & THCN