TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2022

Ngành Kỹ thuật Điện tử (khối ngành V), Mã số: 8520203

Trường Đại học GTVT thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022 như sau:

1. Hình thức đào tạo: Không tập trung, theo học chế tín chỉ. 

2. Thời gian đào tạo: 2 năm.

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển và thi tuyển.

4. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

4.1 Yêu cầu chung

- Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học các ngành dưới đây.

- Đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo quy định của chương trình đào tạo.

-  Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận. 

- Có đủ sức khỏe để học tập.

- Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

4.2 Yêu cầu riêng đối với người dự tuyển theo phương thức xét tuyển

Ngoài các yêu cầu tại mục 4.1, thí sinh dự tuyển theo phương thức xét tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Đã tốt nghiệp đại học hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương  trở  lên) loại khá trở lên hệ chính quy (không phải hệ liên thông, bằng hai) ngành phù hợp không phải học bổ sung kiến thức. 

- Điểm trung bình các học phần Toán cao cấp từ 6,0 trở lên, trong đó không có điểm của học phần Toán cao cấp nào nhỏ hơn (dưới) 5,0.

Ngành (hoặc chuyên ngành) tốt nghiệp đại học dự tuyển không phải học bổ sung kiến thức

Ngành (hoặc chuyên ngành) tốt nghiệp đại học dự tuyển phải học bổ sung kiến thức

Môn thi

Tên ngành (chuyên ngành)

Học phần bổ sung kiến thức

Tên học phần

Số TC

1. Kỹ thuật điện tử - viễn thông

2. Kỹ thuật điện tử, truyền thông

3. Kỹ thuật điện tử

4. Kỹ thuật điện, điện tử

5. Công nghệ điện, điện tử

6. Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

7. Kỹ thuật điện tử và tin học

1. Kỹ thuật điện

2. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

3. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

4. Kỹ thuật Y sinh

1. Xử lý tín hiệu số

3

1. Toán cao cấp (dành cho khối Kỹ thuật)

2. Xử lý tín hiệu số  

1. Kỹ thuật máy tính

2. Cơ điện tử

3. Công nghệ thông tin

1. Xử lý tín hiệu số

2. Kỹ thuật điện tử tương tự

3

3

 

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: gồm có: 

- Phiếu dự tuyển (Phụ lục IVa hoặc Phụ lục IVb trong thông báo đính kèm);  

- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp và phụ lục văn bằng (bảng điểm) bậc đại học;

- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ;

- Bản sao có chứng thực Giấy công nhận về văn bằng là bằng tốt nghiệp đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp, đối với các trường hợp văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;   

- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Bản sao có chứng thực giấy khai sinh;

- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa cấp quận (huyện) trở lên;

- 04 ảnh chân dung 4x6 cm trong thời hạn 06 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi dự thi (cùng loại với ảnh được xác nhận trong Phiếu dự tuyển).

(Tất cả các bản sao có chứng thực thí sinh phải đối chiếu bản chính khi nộp hồ sơ).

6. Quy trình tuyển

- Thời gian nộp hồ sơđăng ký học bổ sung kiến thức: Từ 12/9/2022 đến 30/9/2022, những trường hợp thí sinh không phải học bổ sung kiến thức từ 12/9/2022 đến 31/10/2022;

- Học bổ sung kiến thức: Dự kiến từ 03/10/2022 đến 29/10/2022 các thí sinh thuộc diện bổ sung kiến thức hoàn thiện các học phần bổ sung;

- Ôn tập kiến thức các môn thi tuyển: Dự kiến từ 01/11/2022 đến 30/11/2022 thí sinh diện thi tuyển ôn tập kiến thức các môn thi tuyển;

- Thời gian xét tuyển: Dự kiến các ngày từ 05/12 đến 09/12/2022;

- Thời gian thi tuyển: Dự kiến thi tuyển vào các ngày 17/12 và 18/12/2022

7. Thời gian khai giảng khóa học: Dự kiến tháng 01/2023.

8. Địa chỉ liên hệ: Mọi thủ tục thí sinh liên hệ

Tại Hà Nội: PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

        Phòng 209, nhà A9, Trường Đại học GTVT

        Số 3 phố Cầu Giấy, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

        Điện thoại: 024.37606352

        Website: utc.edu.vn/ Tuyển sinh/ Sau đại học; khaothi.utc.edu.vn  

Phân hiệu tại TP.HCM: PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

        450 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP. Hồ Chí Minh

        Điện thoại: 028.38962819

        Website: tuyensinh.utc2.edu.vn/ Thông báo tuyển sinh/ Sau đại học./.

Chi tiết xem thêm lại thông báo số 656/TB-ĐHGTVT ngày 09/9/2022 tại địa chỉ: https://www.utc.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-dot-2-nam-2022