Chương trình "Giao lưu sinh viên chuyên ngành KTĐT&THCN 2020"

1. Thời gian : Ngày 12/01/2020
2. Địa điểm: Khu vực sân bóng đá và cầu lông ĐHGTVT
3. Thành phần: Giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, khách mời.
4. Nội dung chính.
- Từ 7h30- 8h : Đón tiếp khách mời, ổn định nhân sự.
- Từ 8h-8h30 : Khai mạc
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
+ Phát biểu của trưởng bộ môn.
+ Tuyên bố Khai mạc chương trình.
- Từ 8h30 - 12h: Giao lưu thể thao
+ Thi đấu bóng đá tại khu vực sân bóng
+ Thi đấu cầu lông tại nhà thi đấu cầu lông.
- Từ 12h-12h15: Bế mạc.
+ Trao cờ lưu niệm.
+ Phát biểu bế mạc của trưởng bộ môn.
- Từ 12h15-14h30: Liên hoan.
+ Phát biểu của Đại diện cựu sinh viên
+ Tiệc buffet ngoài trời.
+ Giao lưu văn nghệ.
- 14h30: Kết thúc.