Quy định về viết báo cáo NCKH

Sinh viên sử dụng mẫu báo cáo đề tài Nghiên cứu khoa học như file đính kèm sau đây.

 

Mẫu viết quyển ĐATN

Đây là file .doc để sử dụng làm mẫu thuyết minh ĐATN

Mẫu trình diễn theo thương hiệu ĐH GTVT

Đây là file dạng mẫu để làm presentation có gắn với thương hiệu ĐH GTVT